Diploma, certificaat of getuigschrift?

  • Studenten die de Dagopleiding (vol- of deeltijd) afronden krijgen het eindexamen diploma, zoals omschreven in het Examen reglement. Als een student van de Dagopleiding stopt na het tentamen kan een certificaat van voltooiing worden aangevraagd bij de Academie. Dit kan door te mailen naar [email protected]. Als een student tussentijds stopt met de opleiding kan een getuigschrift worden aangevraagd voor de gevolgde jaren.
  • Studenten die de Basisopleiding na 6 jaar afronden krijgen het certificaat van voltooiing, zoals omschreven in het Tentamen reglement. Als een student tussentijds stopt met de opleiding kan een getuigschrift worden aangevraagd voor de gevolgde jaren.
  • Studenten die een cursus of een masterclass hebben gevolgd kunnen ook een getuigschrift krijgen. Deze moet wel door de student zelf worden aangevraagd bij de Academie door te mailen naar [email protected].