Beoordelingsformulier

Voor studenten van de Vakopleiding en Basisopleiding

In het beoordelingsverslag geef je in je eigen woorden weer wat de docent tijdens de trimester beoordeling over jouw werk en proces heeft gezegd. Maak dus vooral aantekeningen tijdens de beoordeling, vraag om toelichting als je niet begrijpt wat de docent precies bedoelt (maar ga niet in discussie!) en vat het op het formulier bondig in je eigen woorden samen. Er is ook ruimte voor opmerkingen over je eigen proces, wat je geleerd hebt of waar je het anders ziet dan de docent. Het formulier wordt doorgestuurd naar de docent, die kijkt of je zijn/haar feedback goed hebt begrepen. De docent vult het cijfer in en voorziet het document zo nodig nog van commentaar.

Het voordeel van zelf verslag leggen is dat het je dwingt goed te luisteren, waar nodig vragen te stellen, te reflecteren op wat de docent zei en samen te vatten. De kans dat je de opgedane ervaring en de verbeterpunten meeneemt naar een volgende les is hierdoor groter. Over de langere termijn kun je zo bovendien je eigen ontwikkeling en leerproces volgen.

Beoordelingsformulier 2024