Vertrouwenspersoon

De Wackers Academie vindt het belangrijk om sociale veiligheid op de Academie te waarborgen, te bevorderen en het gewenste gedrag uit te dragen. Sociale veiligheid is voor ons een basisvoorwaarde voor een prettige werk- en leeromgeving, zodat er mooie dingen gemaakt kunnen worden en dat is wat de Wackers Academie nastreeft.

Van belang is dat zaken binnen de Wackers Academie bespreekbaar zijn. Afhankelijk van het onderwerp kan je contact opnemen met Karina Mol (de directeur) of de externe vertrouwenspersoon voor een vertrouwelijk gesprek.

De externe vertrouwenspersoon kan jou, als student, cursist, medewerker of vrijwilliger van de Wackers Academie helpen wanneer je wordt geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen en/of situaties. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en brengt samen met jou het probleem in kaart en verkent met jou de oplossingen. Het gaat uitdrukkelijk niet om privéproblemen, maar uitsluitend om ervaringen binnen de Wackers Academie.

De externe vertrouwenspersoon zijn Peter Clark ([email protected], 06 22415205) en Marlout Corba ([email protected], 06 53927978). Beiden hebben ruime ervaring met vertrouwenskwesties bij verschillende organisaties.