Privacyverklaring voor deelnemers aan onze opleidingen, cursussen en masterclasses

De stichting Kunst Academie Ruudt Wackers (hierna de Wackers Academie) begrijpt dat je jouw persoonsgegevens niet met iedereen wil delen. Daarom gaat de Wackers Academie zorgvuldig met deze informatie om en dit vinden wij vanzelfsprekend. De Wackers Academie houdt zich daarbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Wackers heeft je gegevens wel nodig om de opleidingen, cursussen en/of Masterclasses te kunnen bieden en je hierover informatie te kunnen geven.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Wackers Academie verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Denk aan:

  • Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens
  • Je e-mail adres en jouw telefoonnummer
  • Je geslacht en geboortedatum
  • Gegevens met betrekking tot de opleiding, cursus en/of Masterclass waarvoor je je hebt aangemeld, inclusief betalingsgegeven.
  • En toestemming voor eventueel gebruik fotomateriaal

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Volg je een opleiding, cursus en/of masterclass bij ons dan gaan wij vanaf het moment van inschrijving een overeenkomst met jou aan. De Wackers Academie gebruikt jouw persoonsgegevens:

  • Om de overeenkomst uit te voeren:
    We gebruiken de persoonsgegevens om de noodzakelijke organisatorische en administratieve handelingen voorafgaand, tijdens en na de opleiding, cursus en/of masterclass uit te voeren.
  • Voor informatie activiteiten:

Om alle studenten, cursisten en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van de opleidingen, cursussen en masterclasses van de Academie en alles wat daarmee te maken heeft. Dit doen wij met online nieuwsbrieven. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je ook kunt afmelden.

  • Voor verbetering van het onderwijs:

Jouw feedback na afloop van een opleiding, cursus en/of masterclass gebruiken we voor verbetering en vernieuwing van onze producten. Dit stellen we zeer op prijs. De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses zijn anoniem.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Wackers Academie beschermt je persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. De Wackers Academie bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. In het belang van het verbeteren van zijn diensten kan de Wackers Academie gegevens langer bewaren, maar in dat geval zullen wij de gegevens altijd anonimiseren. Een uitzondering hierop zijn de afgestudeerde studenten van de opleidingen (de Alumni).

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

De Wackers Academie verstrekt jouw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting door overheidsinstanties of andere partijen. De Wackers Academie deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Wel worden jouw contactgegevens gedeeld met de docenten die beroepsmatig betrokken zijn bij de Academie. Denk aan het opstellen van een presentielijst, zodat de docenten weten wie er aanwezig is, het maken van een gezamenlijke whatsapp groen (met studenten, cursisten en docenten) en de evaluatieformulieren na opleidingsblok. Ook zij gaan vertrouwelijk om met jouw gegevens en mogen  jouw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die cursus, opleiding of masterclass. Zij mogen je niet voor andere doelen benaderen of je gegevens doorgeven aan andere partijen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

De Wackers Academie maakt op de website gebruik van Cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op je computer komen te staan wanneer je internet gebruikt. De Wackers Academie gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Voor onze website maken we gebruik van cookies die je kunt toestaan of weigeren. De website is zo ingesteld dat de IP-adresgegevens door Google geanonimiseerd worden.

 

Je gegevens inzien, bijwerken of verwijderen  

Je mag je persoonsgegevens altijd inzien en/of bijwerken. Daarnaast kun je de Wackers Academie vragen je gegevens te wissen en niet meer te gebruiken. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. De Wackers Academie zal hier zo snel mogelijk op reageren, maar in ieder geval binnen 4 weken op jouw verzoek.

Klacht

Indien je ontevreden bent over de wijze van het verwerken van jouw persoonsgegevens, kun je een klacht indienen bij de directeur van de Wackers Academie, [email protected]. Daarnaast kan ook een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

December 2023