Corona-protocol Wackers Academie

Versoepelde maatregelen

Bijgewerkt 3-8-2020

We hebben een protocol opgesteld met daarin hygiene- en veiligheidsmaatregelen voor iedereen die in de academie te werk gaat. Kom je naar de academie? Lees dit dan goed door!

Deze regels hebben we gebaseerd op het “Protocol verantwoord naar een les/cursus/training (sector cultuureducatie)” en de richtlijnen van het RIVM.

 

Klik op de afbeelding om het protocol te openen ->

 

Veelgestelde vragen

Bijgewerkt 3-8-2020

 

 

Wanneer beginnen de lessen weer?

In augustus geven wij zomercursussen en in de eerste week van september gaan, voor zo ver wij kunnen voorzien, alle normale lessen ook weer van start.

 

Is de Academie open?

Ja, enkel voor medewerkers, studenten en docenten. Verder bezoek op afspraak.

 

Kun je in de academie veilig werken, ondanks de Corona-maatregelen?

Wij hebben een protocol opgesteld. Als iedereen zich daaraan houdt, kunnen wij de veiligheid en hygiene waarborgen. Verder stellen wij op meerdere plekken alcoholspray beschikbaar, en hebben we lijnen op de vloer geplakt die 1,5m afstand aangeven. We adviseren mensen om met mondkapjes binnen de academie te werken.

 

Ik heb een cursus / opleiding geboekt, maar wil deze toch niet volgen. Kan ik mijn lesgeld dan terug krijgen?

Dat kan, als je binnen 2 weken annuleert. Daarna is het niet meer mogelijk.

 

Ik kan of wil mijn cursus of les niet volgen omdat ik ziek ben ivm Corona, of het gevaarlijk vindt / geen risico wil lopen.

Hiervoor geldt dezelfde regel als hierboven: annuleren kan enkel binnen 2 weken.

 

Mijn cursus / opleiding is nog niet begonnen en kan niet doorgaan ivm een nieuwe lockdown / uitbraak van Corona. Kan ik mijn lesgeld terug krijgen?

Ja, dan krijgt iedereen zijn of haar geld terug.

 

Mijn cursus / opleiding is al begonnen, en nu is er sprake van een nieuwe lockdown / uitbraak van Corona. Gaat mijn les dan door, of kan ik mijn geld terug krijgen?

Is de les eenmaal begonnen, dan gaan we het onderwijs voorzetten in online vorm. Net zoals voorheen, tijdens de eerste lockdown.
In principe gaan we er vanuit dat iedereen het online aanbod volgt. We doen ons best ons aan te passen aan de situatie en jullie zoveel mogelijk van dienst te zijn en zo goed mogelijk les te geven binnen de beperkingen. We maken daarbij onderscheid tussen de opleiding en de cursussen:

Voor de cursussen bekijken we per cursus of deze gegeven kan worden. Als het online mogelijk is, zullen we dat doen. Als we de cursus niet online kunnen geven, zullen kijken of we voor hiervoor een oplossing vinden. Deze beslissing wordt in nauw overleg met de docenten genomen en geldt voor alle inschrijvingen van de betreffende cursus.

 

 


Beoordelingen, tentamen en eindexamen
04-2020

Gezien de huidige situatie wijkt de Academie af van de huidige procedures en regelingen.

 

Beoordelingen

Voor de basis- en dagopleidingen zal de docent jullie beoordelen op het einde van het trimester. Gezien de bijzondere vorm van onderwijs die we nu geven zal het uitvoeren van de opdrachten leidend zijn hierin. Het bindend studieadvies, op het eind van het jaar, wordt gebaseerd op het volgen van de lessen en maken van de opdrachten. Als je de online lessen niet volgt en de opdrachten niet maakt, kan dat dus een negatief studieadvies tot gevolg hebben.

 

Tentamen

De wijze van benoeming van de commissie zal niet per vergadering gebeuren maar per rondvraag. De directeur zal de commissie benoemen.

Afhankelijk van het feit of en hoe het onderdeel modeltekenen uitgevoerd kan worden zal een besluit vallen over de datum van het tentamen. Mogelijk kan ook besloten worden dit onderdeel te laten vallen.

 

Eindexamen

De wijze van benoeming van de jury zal niet per vergadering gebeuren maar per rondvraag.  De directeur zal de commissie benoemen.

Voor het tentamen zal het nodig zijn de werken fysiek te beoordelen. Afhankelijk van het feit of en hoe dit uitgevoerd kan worden, zal een besluit vallen over de einddatum. Mogelijk wordt de expositie en diploma-uitreiking verplaatst naar begin september.

 

Hoe gaat het met de Academie in deze crisis?

Voor dit academiejaar schatten wij in dat we een groot deel van de geplande omzet missen, door het niet doorgaan van Masterclasses en cursussen.

De lasten zoals personeelskosten, huisvesting, afschrijvingen, leskosten, secretariaat en acquisitie blijven doorgaan. Afhankelijk hoe we met deze situatie kunnen omgaan zullen er extra kosten gemaakt worden. Kortom, ook wij hebben het moeilijk en zullen dit Academiejaar misschien met een verlies afsluiten.

Wij willen met al deze maatregelen en online lessen tot het eind van dit academiejaar aan jullie les blijven geven. We willen dat de studenten aan de opleidingen zich volgend jaar weer kunnen inschrijven. Daar willen we ook garant voor staan.

 

De Academie is een Stichting zonder winstoogmerk en het is niet duidelijk of de Academie van overheidswege steun kan ontvangen. We hopen in een volgend Academiejaar zich wel weer voldoende nieuwe studenten aanmelden. We hebben jullie hulp dan ook hard nodig!

 

Tot slot

We zijn erg blij met alle hartverwarmende berichten die we van leerlingen en docenten mogen ontvangen. Het is voor iedereen een moeilijke tijd, waarin we ons moeten aanpassen en moeten werken binnen een onzekere situatie. Het is fijn te merken dat er binnen de Academie zoveel saamhorigheid is en iedereen zijn best doet er het beste van te maken. Dank daarvoor!

Corona protocol versoepeld

Corona update – academie (voorzichtig) weer open

‘Stap voor stap’
Gewijzigd op 13-5-2020

 

Lees mee met onze stappen om het academiejaar te verlengen en studenten verschillende opties te bieden:

 

  1. Het beperkt en op afspraak openstellen van de academie als werkplaats vanaf 19 mei t/m 30 mei tijdens je lestijden.
  2. Het geven van fysiek onderwijs vanaf 2 t/m 28 juni voor alle cursussen en opleidingen (niet voor de theorievakken in het dagonderwijs). Tot 31 mei wordt nog steeds, zoals nu, onderwijs op afstand gegeven.
  3. Het annuleren van de zomeracademie in juni. Deze is verplaatst naar augustus. Bekijk hier alle zomercursussen.
  4. In september begint het nieuwe schooljaar en wordt les gegeven in de academie. Eventueel met 1,5 meter afstand.

 

Werkplaats

 

We bieden vanaf 19 t/m 30 mei de mogelijkheid voor studenten om zelfstandig in de academie te werkenOp aanvraag.

Dit organiseren we binnen de lestijden dat je normaal les hebt. Wij maken een schema met de aanmeldingen die we krijgen. Er mogen 30 mensen tegelijk in de academie zijn, en we gaan met max 6 tot 8 mensen per lokaal werken. Mail naar [email protected] of je dit wil, en wanneer. (Wat is jouw les, wanneer en hoe laat.)

Vol is vol, je krijgt per mail te horen of en wanneer je mag komen.

Wanneer?

Het gaat om de laatste twee weken van mei. Er zijn een paar vrije dagen ivm Hemelvaart en Pinksteren, daarom is het aantal dagen beperkt:

Week 1: werkplaats op dinsdag 19 mei en woensdag 20 mei
Week 2: werkplaats op maandag 25 mei t/m zaterdag 30 mei

 

Lessen verlengd in juni

Deze lessen (met aanwezigheid van docent, in de academie) zijn een aanvulling op het schooljaar, dat houdt in dat het laatste trimester gewoon in mei wordt afgesloten, net als alle cursussen. De verlenging is een extra aantal fysieke lessen, waarvoor docenten nieuwe opdrachten verzinnen. Docenten en studenten zijn niet verplicht, en afhankelijk van het animo, gaan wij bekijken of een les gegeven wordt, en hoe.

Als je binnen een week niets laat horen aan je docent, gaan we ervan uit dat je geen les wil in juni.

  • Geef bij je docent aan of je deze extra lessen zou willen volgen. Je docent geeft uiteindelijk aan ons door hoe groot zijn groep is. Wij laten dan weten hoe en of de les gegeven kan worden.

 

Het kan zijn dat je om de week les en een opdracht krijgt. Er zal een protocol opgesteld worden in verband met het gebruik van het gebouw, sanitair, ‘verkeersruimtes’, hygiëne en 1,5 meter afstand.

Het kan ook zijn dat door de beperkingen je les krijgt van een andere docent of het lesprogramma wordt aangepast. Studenten hoeven niet te betalen voor deze extra lesmaand.

 

Belangrijk:
Al deze plannen zijn onder voorbehoud en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Mochten de richtlijnen van het RIVM weer strenger worden, dan houden we daar natuurlijk rekening mee. Ook hangt het verzorgen van lessen af van docenten, en of deze bereid zijn om dit te doen.

 

 

 

basisregels corona