Corona-protocol Wackers Academie

We hebben een protocol opgesteld met daarin hygiene- en veiligheidsmaatregelen voor iedereen die in de academie te werk gaat. Kom je naar de academie? Lees dit dan goed door!

Deze regels hebben we gebaseerd op het “Protocol verantwoord naar een les/cursus/training (sector cultuureducatie)” en de richtlijnen van het RIVM. Nu gaan wij in mei kijken hoe deze maatregels praktisch te hanteren zijn, zodat wij ervaring opdoen voor de lessen in juni.

 

Klik op de afbeelding om het protocol te openen ->

 

Voorzichtig weer les in juni!

We gaan het schooljaar verlengen voor degenen die daar gebruik van willen maken. Dit betekent dat opleidingen en cursussen nog 1 maand doorgaan. Dit is een extra aanvulling op het programma, en ook docenten zijn niet verplicht om dit te doen.

Er mogen vanaf 1 juni maximaal 30 studenten in onze academie zijn, exclusief personeel.

Corona-protocol

Corona update – academie (voorzichtig) weer open

‘Stap voor stap’
Gewijzigd op 13-5-2020

 

Lees mee met onze stappen om het academiejaar te verlengen en studenten verschillende opties te bieden:

 

  1. Het beperkt en op afspraak openstellen van de academie als werkplaats vanaf 19 mei t/m 30 mei tijdens je lestijden.
  2. Het geven van fysiek onderwijs vanaf 2 t/m 28 juni voor alle cursussen en opleidingen (niet voor de theorievakken in het dagonderwijs). Tot 31 mei wordt nog steeds, zoals nu, onderwijs op afstand gegeven.
  3. Het annuleren van de zomeracademie in juni. Deze is verplaatst naar augustus. Bekijk hier alle zomercursussen.
  4. In september begint het nieuwe schooljaar en wordt les gegeven in de academie. Eventueel met 1,5 meter afstand.

 

Werkplaats

 

We bieden vanaf 19 t/m 30 mei de mogelijkheid voor studenten om zelfstandig in de academie te werkenOp aanvraag.

Dit organiseren we binnen de lestijden dat je normaal les hebt. Wij maken een schema met de aanmeldingen die we krijgen. Er mogen 30 mensen tegelijk in de academie zijn, en we gaan met max 6 tot 8 mensen per lokaal werken. Mail naar [email protected] of je dit wil, en wanneer. (Wat is jouw les, wanneer en hoe laat.)

Vol is vol, je krijgt per mail te horen of en wanneer je mag komen.

Wanneer?

Het gaat om de laatste twee weken van mei. Er zijn een paar vrije dagen ivm Hemelvaart en Pinksteren, daarom is het aantal dagen beperkt:

Week 1: werkplaats op dinsdag 19 mei en woensdag 20 mei
Week 2: werkplaats op maandag 25 mei t/m zaterdag 30 mei

 

Lessen verlengd in juni

Deze lessen (met aanwezigheid van docent, in de academie) zijn een aanvulling op het schooljaar, dat houdt in dat het laatste trimester gewoon in mei wordt afgesloten, net als alle cursussen. De verlenging is een extra aantal fysieke lessen, waarvoor docenten nieuwe opdrachten verzinnen. Docenten en studenten zijn niet verplicht, en afhankelijk van het animo, gaan wij bekijken of een les gegeven wordt, en hoe.

Als je binnen een week niets laat horen aan je docent, gaan we ervan uit dat je geen les wil in juni.

  • Geef bij je docent aan of je deze extra lessen zou willen volgen. Je docent geeft uiteindelijk aan ons door hoe groot zijn groep is. Wij laten dan weten hoe en of de les gegeven kan worden.

 

Het kan zijn dat je om de week les en een opdracht krijgt. Er zal een protocol opgesteld worden in verband met het gebruik van het gebouw, sanitair, ‘verkeersruimtes’, hygiëne en 1,5 meter afstand.

Het kan ook zijn dat door de beperkingen je les krijgt van een andere docent of het lesprogramma wordt aangepast. Studenten hoeven niet te betalen voor deze extra lesmaand.

 

Belangrijk:
Al deze plannen zijn onder voorbehoud en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Mochten de richtlijnen van het RIVM weer strenger worden, dan houden we daar natuurlijk rekening mee. Ook hangt het verzorgen van lessen af van docenten, en of deze bereid zijn om dit te doen.

 

Wat houdt dit in voor de Wackers Academie?

De Academie derft inkomsten uit het niet doorgaan van cursussen, masterclasses en de zomeracademie. Verder worden er door het bestuur extra financiële middelen ter beschikking gesteld voor docenten salarissen. Voor verlenging van het academiejaar worden voor studenten geen kosten berekend.

 

 

 

basisregels corona

 

 

 

VEELGESTELDE VRAGEN – THUISWERKEN

 

Gepubliceerd 08-04-2020

 

Op 15 maart jl. heeft de regering aangescherpte landelijke maatregelen ter bestrijding van het Corona-virus afgekondigd, die uiteraard ook voor jullie en voor de Wackers Academie gevolgen hebben. Op 31 maart zijn de maatregelen verlengd. We begrijpen dat er daarover vragen zijn en zetten de meest gestelde daarom graag hier op een rij. Heb je een andere vraag, schroom niet contact met ons op te nemen.

 

Wanneer beginnen de lessen weer?

Op dit moment weten we dat nog niet. Zodra er vanuit de overheid meer helderheid is over wanneer scholen weer open kunnen gaan, zullen wij daarin meegaan. Voorlopig lijkt het erop dat er na 4 mei weer (beperkt) les gegeven kan worden, maar de kans bestaat ook dat dat pas vanaf 4 juni zal zijn, of wellicht nog later.

Alles zal afhangen van de verspreiding van het Corona-virus, de beheersing ervan en de mogelijkheden van de zorg die Nederland kan bieden.

 

Wij stellen ons zo flexibel mogelijk op in deze onvoorspelbare tijden en vragen ook van onze studenten dit te doen. We zullen de lessen online geven. Dat vraagt veel van onze docenten en van de leerlingen, dat realiseren we ons. We doen er alles aan om dit voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Bij voorbaat dank voor het begrip! We zullen per periode moeten reageren op de mogelijkheden.

 

Is de Academie open?

De Academie is in principe gesloten. Zolang je geen ziekteverschijnselen, zoals koorts, verkoudheidsverschijnselen of keelpijn hebt, kan je met je toegangspas in het gebouw om je eigendommen, werkstukken op te halen. Het is verder niet toegestaan de leslokalen te gebruiken of je daarin langdurig op te houden. Verder volg je richtlijnen van de overheid, mocht je iemand ontmoeten: houdt afstand. Was je handen bij binnenkomst meteen in het sanitair op de begane grond of de eerste etage.

Er zijn een desinfecterende zeep en papieren handdoekjes aanwezig.

 

Gaan mijn lessen nu door?

Op dit ogenblik gaan alle lessen online door. Wij houden een enquête bij studenten en docenten om te kijken of dit werkt. Wij stellen ons zo flexibel mogelijk op in deze en willen aan jullie vragen dit ook te doen.

 

Gaan workshops en cursussen ná 1 juni wel gewoon door?

Alle workshops, cursussen en evenementen na 1 juni gaan vooralsnog gewoon door, tenzij de overheid/RIVM met nieuwe maatregelen komt. Dit is voor ons momenteel lastig te voorspellen. Als je je hebt ingeschreven voor een cursus in de maand juni en we kunnen deze dan niet geven, dan zullen wij het lesgeld restitueren.

 

Ik wil of kan het online aanbod niet volgen. Kan ik mijn lesgeld dan terug krijgen?

Nee, dat is op dit moment niet mogelijk. In principe gaan we er vanuit dat iedereen het online aanbod volgt. We doen ons best ons aan te passen aan de situatie en jullie zoveel mogelijk van dienst te zijn en zo goed mogelijk les te geven binnen de beperkingen. We maken daarbij onderscheid tussen de opleiding en de cursussen:

 

De opleiding heeft een bindend karakter en wordt online gegeven. Uiteraard horen we graag van jullie hoe dat nu gaat. Wat werkt er wel, wat niet, wat kunnen we beter doen? Alleen met jullie hulp en flexibiliteit kunnen we de opleidingen blijven geven. We zullen jullie gegevens die je bij de toegezonden enquête gebruiken om in de lessen verbeterpunten te implementeren. Hierdoor kunnen we jullie en de docenten helpen hier mee verder te gaan. Vooralsnog gaan we ervan uit dat deze maatregelen tijdelijk zijn. We onderzoeken momenteel of het mogelijk is om het academiejaar te verlengen, maar een en ander hangt af van de situatie in juni.

 

Voor de cursussen bekijken we per cursus of deze gegeven kan worden. Als het online mogelijk is, zullen we dat doen. Als we de cursus niet online kunnen geven, zullen kijken of we voor hiervoor een oplossing vinden. Deze beslissing wordt in nauw overleg met de docenten genomen en geldt voor alle inschrijvingen van de betreffende cursus.

Beoordelingen, tentamen en eindexamen

Gezien de huidige situatie wijkt de Academie af van de huidige procedures en regelingen.

 

Beoordelingen

Voor de basis- en dagopleidingen zal de docent jullie beoordelen op het einde van het trimester. Gezien de bijzondere vorm van onderwijs die we nu geven zal het uitvoeren van de opdrachten leidend zijn hierin. Het bindend studieadvies, op het eind van het jaar, wordt gebaseerd op het volgen van de lessen en maken van de opdrachten. Als je de online lessen niet volgt en de opdrachten niet maakt, kan dat dus een negatief studieadvies tot gevolg hebben.

 

Tentamen

De wijze van benoeming van de commissie zal niet per vergadering gebeuren maar per rondvraag. De directeur zal de commissie benoemen.

Afhankelijk van het feit of en hoe het onderdeel modeltekenen uitgevoerd kan worden zal een besluit vallen over de datum van het tentamen. Mogelijk kan ook besloten worden dit onderdeel te laten vallen.

 

Eindexamen

De wijze van benoeming van de jury zal niet per vergadering gebeuren maar per rondvraag.  De directeur zal de commissie benoemen.

Voor het tentamen zal het nodig zijn de werken fysiek te beoordelen. Afhankelijk van het feit of en hoe dit uitgevoerd kan worden, zal een besluit vallen over de einddatum. Mogelijk wordt de expositie en diploma-uitreiking verplaatst naar begin september.

 

Hoe gaat het met de Academie in deze crisis?

Voor dit academiejaar schatten wij in dat we een groot deel van de geplande omzet missen, door het niet doorgaan van Masterclasses en cursussen.

De lasten zoals personeelskosten, huisvesting, afschrijvingen, leskosten, secretariaat en acquisitie blijven doorgaan. Afhankelijk hoe we met deze situatie kunnen omgaan zullen er extra kosten gemaakt worden. Kortom, ook wij hebben het moeilijk en zullen dit Academiejaar misschien met een verlies afsluiten.

Wij willen met al deze maatregelen en online lessen tot het eind van dit academiejaar aan jullie les blijven geven. We willen dat de studenten aan de opleidingen zich volgend jaar weer kunnen inschrijven. Daar willen we ook garant voor staan.

 

De Academie is een Stichting zonder winstoogmerk en het is niet duidelijk of de Academie van overheidswege steun kan ontvangen. We hopen in een volgend Academiejaar zich wel weer voldoende nieuwe studenten aanmelden. We hebben jullie hulp dan ook hard nodig!

 

Tot slot

We zijn erg blij met alle hartverwarmende berichten die we van leerlingen en docenten mogen ontvangen. Het is voor iedereen een moeilijke tijd, waarin we ons moeten aanpassen en moeten werken binnen een onzekere situatie. Het is fijn te merken dat er binnen de Academie zoveel saamhorigheid is en iedereen zijn best doet er het beste van te maken. Dank daarvoor!