Corona-informatie

4 januari 2022

Iedereen nog een gelukkig nieuwjaar! Hopelijk hebben jullie een fijne jaarwisseling gehad.

Gisteren is door de Rijksoverheid besloten dat alleen basisscholen, middelbare scholen en scholen in het (speciaal) voortgezet onderwijs vanaf 10 januari weer open mogen. Daar vallen wij niet onder, dus zoals het er nu naar uitziet moeten wij tot en met zaterdag 15 januari online les blijven geven. Dit geldt ook voor Wackers Jong. Heroverweging over de lockdown-regels vindt door het kabinet plaats op 14 januari.
De lessen blijven voorlopig dus online plaatsvinden.

Succes iedereen!

20 december 2020

Helaas, we zijn weer helemaal overgeschakeld op online lesgeven. De academie is gesloten voor alle fysieke lessen. Zoals het er nu naar uitziet gaan de fysieke lessen vanaf maandag 10 januari weer door.

Het kantoor werkt door en is aanwezig. Als je je werk of materiaal wil komen ophalen kan dat, met je pasje kun je nog steeds naar binnen tijdens de uren dat je les zou hebben. Daarbij zijn we deze week aanwezig elke werkdag van 09:00 – 17:00 behalve op vrijdag, dan alleen tot 12:30. Je mag ook even mailen als je langs wil komen.

Tussen kerst en oud en nieuw is het kantoor gesloten. Na oud en nieuw zijn we weer elke werkdag aanwezig van 09:00 – 17:00.

Wat betreft de online lessen hebben we vertrouwen in onze docenten die zo goed als ze kunnen hun lesprogramma aanpassen. Hopelijk hebben de komende weken in lockdown genoeg effect om vanaf 10 januari weer op normale wijze onderwijs te organiseren. Houd moed!

En natuurlijk aan iedereen: fijne feestdagen en alvast een heel gelukkig 2022. ✨

29 november 2021

Naar aanleiding van de persconferentie en nieuwe (avond)lockdown ontvangen jullie weer een Corona-update. De Wackers Academie is een CRKBO-geregistreerde instelling (Centrum Registratie Kort Beroeps Onderwijs) en valt dus onder (kort) beroepsonderwijs. Dit houdt in dat onze academie niet dicht moet en dat de avondlessen door kunnen gaan.

Natuurlijk moet iedereen zich wel aan de volgende basisregels houden:

1. Studenten en medewerkers dragen een mondkapje als ze zich verplaatsen binnen de school. Eenmaal op je vaste werkplek mag je mondkapje af. Als je je veiliger voelt met je mondkapje op, is dat natuurlijk prima.

2. Studenten gaan preventief zelftesten doen als zij niet in bezit zijn van een geldige QR-code. Zelftesten zijn vrijwillig en wij gaan deze niet controleren. Een negatieve zelftest of een QR-code is dus geen voorwaarde voor toegang tot de academie.

3. De basisregels blijven gelden, zoals was je handen vaak en grondig, blijf thuis bij klachten en laat je direct testen, houd 1,5m afstand, geef elkaar de ruimte, zorg voor voldoende frisse lucht en zet de ramen open.

Wij willen de academie zo veilig mogelijk houden en volgen de richtlijnen van de Rijksoverheid. Heb je vragen of opmerkingen, dan mag je altijd even mailen naar secretariaat@wackersacademie.nl.

17 november 2021

Afgelopen weken hebben we een inventarisatieronde gemaakt en de coronatoegangsbewijzen in de klassen gecheckt.
Nu we hebben geconstateerd dat we een veilige werk- en leeromgeving hebben, willen wij deze behouden door ons aan de richtlijnen van de Rijksoverheid voor het Hoger Beroepsonderwijs te houden.
In deze richtlijnen voor het HBO is geen coronatoegangsbewijs nodig als er sprake is van onderwijs in een niet publieke ruimte. Zoals bij de Wackers Academie waar alleen geregistreerde studenten en docenten toegang hebben. Wij gaan dus niet meer het coronatoegangsbewijs controleren, maar wat wel geldt per maandag 22 november is het volgende:

1. Studenten en medewerkers dragen een mondkapje als ze zich verplaatsen binnen de school. Eenmaal op je vaste werkplek mag je mondkapje af. Als je je veiliger voelt met je mondkapje op, is dat natuurlijk prima.

2. Studenten en medewerkers gaan preventief zelftesten doen als zij niet in bezit zijn van een geldige QR-code. Zelftesten zijn vrijwillig en wij gaan deze niet controleren. Een negatieve zelftest of QR-code is dus geen voorwaarde voor toegang tot de academie.

3. De basisregels blijven gelden, zoals was je handen vaak en grondig, blijf thuis bij klachten en laat je direct testen, geef elkaar de ruimte, zorg voor voldoende frisse lucht en zet de ramen open.

Dit gaat in vanaf maandag 22 november.
Op deze wijze volgen wij de richtlijnen van de Rijksoverheid ter voorkoming van verspreiding van het Coronavirus en creëren wij voor de Wackers-gemeenschap een veilige leeromgeving.

PS: Op termijn kunnen de richtlijnen van de Rijksoverheid aangepast worden, zoals het invoeren van een 2G-systeem. De consequentie hiervan zou kunnen zijn dat studenten zonder geldige QR-code geen toegang meer hebben tot ons onderwijs.

3 november 2021

Naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond (dinsdag 2 november) ontvangen al onze studenten, cursisten en docenten deze update. De overheid heeft de Corona-maatregelen weer aangescherpt, deze gaan per 6 november in. Hieronder zetten we op een rij wat dat bekent voor de academie:

 • Ontsmet of was je handen bij binnenkomst.
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
 • Geef elkaar geen handen.
 • Blijf bij klachten thuis.
 • We adviseren een mondkapje te dragen in de verkeersruimtes en als je niet op je vaste werkplek zit of staat.
 • De expositieruimte wordt weer een leslokaal, om groepen te kunnen spreiden.
 • Vanaf 6 november zijn wij verplicht een coronatoegangsbewijs te vragen aan iedereen die de academie betreedt. Je hebt dus enkel toegang tot de academie als je een coronatoegangsbewijs hebt. Het controleren hiervan gaan we in gang zetten vanaf volgende week.

Bron: Rijksoverheid

We hopen alle lessen zo goed mogelijk te kunnen continueren! Alvast dank voor jullie begrip en meewerking. En mocht je vragen of opmerkingen hebben, laat het ons vooral weten.

17 augustus 2021

Corona

Het kabinet heeft besloten om behoedzaam en stap voor stap de 1,5 meter afstand los te laten. Vanaf 30 augustus geldt de 1,5 meter afstand niet meer in het mbo, hbo en op universiteiten.

Wel zijn er nog een aantal extra randvoorwaarden om het fysieke onderwijs verantwoord te laten plaatsvinden. Zoals een maximale groepsgrootte van 75 personen en het gebruik van mondkapjes buiten de les- of collegezalen.

Basisregels blijven

De basisregels blijven onverminderd van belang, ook als je al gevaccineerd bent. 1,5 meter afstand houden (tot het besluit om dit los te laten daadwerkelijk is genomen), handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes.

Een hoge vaccinatiegraad betekent niet dat het coronavirus helemaal weg is. Het virus blijft circuleren, ook in Nederland. Er kunnen nieuwe varianten komen. Het blijft dan ook belangrijk dat iedereen zich bij klachten laat testen, ook als je al gevaccineerd bent. Zo houden we zicht op het virus en zijn nieuwe oplevingen op tijd in beeld.

Corona-protocol Wackers Academie

Binnenkomst

 1. Bij binnenkomst wacht je tot de hal leeg is, en ontsmet je je handen.
 2. Je komt alleen binnen (niet met iemand samen) en (indien al in bezit) met je eigen toegangspas. Op die manier kunnen wij zien en registreren wie er in het gebouw is.

 

Tijdens werktijd

 1. Je bent niet langer dan een half uur voor lestijd in het gebouw en na jouw les / werktijd, verlaat je meteen het gebouw.
 2. Pauzes: je blijft of in je afgebakende werkruimte bij je ezel, of je gaat naar buiten.
 3. Het schoonmaken van kwasten doe je thuis.
 4. De wasbak wordt enkel gebruikt voor handen wassen.
 5. Bij gebruik van sanitair maak je eerst de deurklink aan de binnen- en buitenkant schoon met de daarvoor bedoelde spuit, daarna de wc bril. Na gebruik was je je handen.
 6. In een lokaal zijn minstens 2 ramen open, voor de ventilatie.
 7. Als je in de tuin zit, houd je voldoende afstand.
 8. De deuren van lokalen blijven open.
 9. Je houdt je aan de verkeersruimtes en werkruimtes, die zijn aangegeven met lijnen op de vloer.

 

De academie is de eerste lesdag een half uur voor aanvang geopend.

Algemeen
De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent voor studenten en docenten:

 1. Houd 1,5 meter afstand.
 2. Schud geen handen.
 3. We wassen onze handen vaak en goed
 4. We hoesten in onze elleboog
 5. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
 6. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
 7. Volg altijd de aanwijzingen van de docent en/of het personeel. (Bovenstaande regels.)

Gezien de omstandigheden is het verplicht voor iedereen  om een mondmasker te dragen in de verkeersruimtes van de academie. Eenmaal op je schilderplek is het niet nodig om een mondkapje te dragen.

Vragen en antwoorden

Datum: 23-12-2020

We krijgen veel vragen over hoe en wat in deze onzekere tijden. Ook wij kunnen niet in de toekomst kijken of voorspellen hoe we het onderwijs blijven geven. Op dit moment blijven we wel open, want de Rijksoverheid maakt een uitzondering voor praktijkonderwijs. Dus ook na de kerstvakantie (vanaf 4 januari) is er bij ons les in de academie.

Veel aspirant studenten twijfelen of zij een cursus of opleiding willen gaan doen bij de Wackers Academie. En sommige huidige studenten hebben twijfels over het voortzetten van hun cursus of opleiding.

Wat weten we?
Voor onze masterclasses kijken we of we deze op een later tijdstip aanbieden als het onmogelijk blijkt de masterclass te geven.

Mochten er fysieke lessen uitvallen door adviezen of maatregelen omtrent de verspreiding van Covid19, dan schakelen wij meteen over op online lesopdrachten, besprekingen via Zoom, WhatsApp of email. In het voorjaar, bij de vorige lockdown, hebben we hier goede ervaringen mee opgedaan.

Mogelijk besluiten we weer de zomer of we het academiejaar, net als vorig jaar, met een maand verlengen.

De Wackers Academie volgt op dit ogenblik het beleid met betrekking tot hogescholen (waar ook de kunstacademies onder vallen). Dit beleid maakt het mogelijk dat wij praktijkonderwijs blijven geven.

Er worden ook reisadviezen gegeven. Reizen alleen indien noodzakelijk. De regering laat dus de burgers bepalen wat noodzakelijk is of niet.  De meeste zien het onderwijs aan de Wackers Academie als iets noodzakelijks.

Sommige studenten twijfelen of blijven thuis omdat zij onder de risicogroep vallen. Op dit ogenblik bieden wij aan de studenten van de Basisopleiding die niet willen reizen een alternatief aan. De studenten die een cursus volgen worden zo goed als mogelijk geholpen door hun docent. Het is voor onze docenten niet mogelijk zowel fysiek als online les te geven. Via medestudenten en of de docenten worden zij op de hoogste gesteld van de lesopdrachten.

We begrijpen de zorgen van studenten en betrokkenen, deze delen wij met jullie. We proberen jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden en gaan vooralsnog door met fysieke les.

Academie weer open vanaf 19 november

Datum: 11-11-2020

Ha studenten, docenten en modellen, hier weer een update. De afgelopen dagen hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de academie weer te openen. Want ook wij wisten even niet precies hoe te handelen. Daarom moesten we onderzoeken waar de Wackers Academie nou meer onder valt: HBO of kunsteducatie. Voor kunsteducatie-instellingen is het nu verboden om les te geven aan groepen. Voor HBO-instellingen is het wel toegestaan om in beperkte mate les te geven. Door middel van navraag bij en vergelijking met verschillende partijen kunnen we vaststellen dat we een instelling zijn met meer dan alleen kunsteducatie: we vallen onder beroepsonderwijs, doch wel particulier en niet met een door het Rijk erkende status. Maar ons onderwijs is wel degelijk opleidings- en beroepsgebonden.

Wat betekent dit?

Dit betekent dat we ons op dit ogenblik meer aansluiten bij de richtlijnen van de overheid voor het HBO, al zijn we dit officieel dus niet. We respecteren de wens van de overheid om samenkomst van mensen te beperken tot en met 18 november. Dus vanaf donderdag 19 november is iedereen weer welkom. (Mits er komende week geen nieuwe maatregelen bijkomen.)

We willen jullie op deze manier openheid geven over onze beslissing en ons denken en zoeken, in deze voor velen onduidelijke situatie, en hopen op jullie begrip. Graag zien we jullie weer in levende lijve!

Datum: 27-10-2020

Na de persconferentie van 27-10
Wackers + Corona stappenplan: Wat doen we in geval van…

Graag willen wij studenten, docenten en overige medewerkers informeren over wat te doen in verschillende Corona-situaties. We baseren ons op de informatie die je kan vinden bij de GGD Amsterdam.

We lopen vijf mogelijkheden door:

 1. Je bent verkouden.
 2. Je bent in contact geweest met een besmet persoon (buiten de academie), of hebt klachten en wil je laten testen.
 3. Mogelijk ben je in de contact geweest op de Academie met een besmet persoon.
 4. Meerdere mede leerlingen / docenten binnen je klas blijken positief getest in dezelfde periode. De kans is dus groot dat deze besmetting op de Academie heeft plaats gevonden.
 5. Binnen de Academie zijn er in meerdere klassen meldingen van positief geteste studenten / docenten.

 

 1. Je bent verkouden.
  • Je blijft thuis tot je klachten voorbij zijn.
  • Je meld je ziek bij de academie.
  • Mocht je van mening zijn dat je klachten corona-gerelateerd zijn, neem je contact op met de GGD.

 

 1. Je bent in contact geweest met een besmet persoon (buiten de academie), of hebt klachten en wil je laten testen.
  • Je blijft thuis tot na de uitslag. Test je negatief, dan kan je weer naar de academie tenzij je contact met een huisgenoot of een nauw contact was (zie website hieronder).
  • Bij een positieve test meld je dit ons en blijf je 10 dagen thuis.

 

 1. Mogelijk ben je in de contact geweest op de Academie met een besmet persoon.
  • De GGD zal een bron- en contact onderzoek uitvoeren en daarbij worden de volgende richtlijnen gehanteerd. Volgens de GGD valt dit binnen de overige contacten: mensen die langer dan 15 minuten contact hebben gehad op minimaal 1,5 m afstand. Bijvoorbeeld op het werk, in de klas of tijdens het sporten.
  • Op basis van deze richtlijnen zal de GGD contact opnemen met contacten die mogelijk besmet zijn geraakt. Deze overige contacten ontvangen een brief met informatie en leefregels. Zij krijgen het advies om zich aan de al bestaande regels te houden en alert te zijn op hun gezondheid.
  • Wat moet ik doen om zeker te weten dat ik niet besmet ben? Als je niet bent gebeld of je hebt geen brief van GGD Amsterdam ontvangen, dan behoor je niet tot de risicocontacten. Je hoeft dan dus geen actie te ondernemen. We kunnen ons echter goed voorstellen dat je je zorgen maakt. Hou daarom je gezondheid scherp in de gaten en neem contact op met je huisarts wanneer je symptomen krijgt of laat je testen bij GGD Amsterdam.
  • In verband met de privacy kan de Academie wij niet vertellen om wie het gaat.

 

 1. Meerdere mede leerlingen / docenten binnen je klas blijken positief getest in dezelfde periode. De kans is dus groot dat deze besmetting op de Academie heeft plaats gevonden.
  • In afwachting van het bericht van de GGD stellen wij jullie alvast op de hoogte.
  • We staken meteen met het fysiek lesgeven op de Academie. Iedereen van deze klas (sen) blijft thuis en we schakelen tijdelijk over, zo goed als mogelijk, op online lessen, en/of opdrachten.
  • Na twee weken kan er, zonder tegenbericht, weer op de Academie les worden gegeven.

 

 1. Binnen de Academie zijn er in meerdere klassen melding van positief geteste studenten / docenten.
  • In afwachting van het bericht van de GGD stellen wij jullie alvast op de hoogte.
  • We staken meteen met het fysiek lesgeven op de Academie. Iedereen van deze klas(sen) blijft thuis en we schakelen tijdelijk over, zo goed als mogelijk, op online lessen, en/of opdrachten.
  • Na twee weken kan er, zonder tegenbericht, weer op de Academie les worden gegeven.
  • De hele Academie sluit, zonder tegenbericht, voor twee weken haar deuren.

 

Wat kan jij doen?

 • Jij kan meehelpen de Wackers Academie Corona-vrij te houden zodat jouw en andermans lessen door kunnen gaan. Door bijvoorbeeld echt thuis te blijven bij klachten, kun je ervoor zorgen dat we niet hoeven overschakelen naar online les.

 

 • Draag altijd een mondkapje, totdat je stilstaat- of zit op je werkplek.
 • Ben je te laat voor de les? Dan wacht je en overleg je met de docent of er ruimte is in de opstelling.
 • Creëer altijd 1,5m afstand om je heen.
 • Was of ontsmet je handen bij binnenkomst.
 • Verkouden? Niet naar school komen.
 • Meld ons of je verkouden (afwezig) bent en of in afwachting van een Corona-test bent.
 • Meld ons de uitslag van de test zodat wij kunnen melden aan klasgenoten dat zij in contact zijn geweest met een besmet persoon. Wij doen geen mededeling over om welke persoon het gaat gezien de wetgeving Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Nalezen op de site van de GGD > https://www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/

Amsterdam, 27 okt 2020


Aangescherpte maatregelen 

Datum: 12-10-2020

Lieve studenten en docenten,

We hebben onze corona-maatregelen opnieuw aangescherpt, om veilig te kunnen blijven werken in de academie. We willen zo min mogelijk risico lopen en tegelijkertijd wel fysiek onderwijs blijven aanbieden. Deze regels moeten ons daarbij helpen, lees ze daarom goed door.

LOKALEN

– Het expositielokaal laat je netjes achter, alle attributen staan rechts in het lokaal.

– Het beeldhouwlokaal moet op woensdagmiddag leeg zijn. Dit in verband met de boetseerlessen op donderdag en vrijdag. Dus geen ezels en krukjes achterlaten.

– In een lokaal moet in ieder geval 1 raam open staan.

– De theorielessen worden voortaan online gegeven, via Zoom.

FYSIEK

– Draag altijd een mondkapje, totdat je stilstaat- of zit op je werkplek.

– Ben je te laat voor de les? Dan wacht je en overleg je met de docent of er ruimte is in de opstelling.

– Creëer altijd 1,5m afstand om je heen.

– Was of ontsmet je handen bij binnenkomst.

– Verkouden? Niet naar school komen.


 

Versoepelde maatregelen

Datum: 03-08-2020

We hebben een protocol opgesteld met daarin hygiene- en veiligheidsmaatregelen voor iedereen die in de academie te werk gaat. Kom je naar de academie? Lees dit dan goed door!

Deze regels hebben we gebaseerd op het “Protocol verantwoord naar een les/cursus/training (sector cultuureducatie)” en de richtlijnen van het RIVM.

Veelgestelde vragen

Datum: 03-08-2020

Wanneer beginnen de lessen weer?

In augustus geven wij zomercursussen en in de eerste week van september gaan, voor zo ver wij kunnen voorzien, alle normale lessen ook weer van start.

 

Is de Academie open?

Ja, enkel voor medewerkers, studenten en docenten. Verder bezoek op afspraak.

Kun je in de academie veilig werken, ondanks de Corona-maatregelen?

Wij hebben een protocol opgesteld. Als iedereen zich daaraan houdt, kunnen wij de veiligheid en hygiene waarborgen. Verder stellen wij op meerdere plekken alcoholspray beschikbaar, en hebben we lijnen op de vloer geplakt die 1,5m afstand aangeven. We adviseren mensen om met mondkapjes binnen de academie te werken.

Ik heb een cursus / opleiding geboekt, maar wil deze toch niet volgen. Kan ik mijn lesgeld dan terug krijgen?

Dat kan, als je binnen 2 weken annuleert. Daarna is het niet meer mogelijk.

Ik kan of wil mijn cursus of les niet volgen omdat ik ziek ben ivm Corona, of het gevaarlijk vindt / geen risico wil lopen.

Hiervoor geldt dezelfde regel als hierboven: annuleren kan enkel binnen 2 weken.

Mijn cursus / opleiding is nog niet begonnen en kan niet doorgaan ivm een nieuwe lockdown / uitbraak van Corona. Kan ik mijn lesgeld terug krijgen?

Ja, dan krijgt iedereen zijn of haar geld terug.

Mijn cursus / opleiding is al begonnen, en nu is er sprake van een nieuwe lockdown / uitbraak van Corona. Gaat mijn les dan door, of kan ik mijn geld terug krijgen?

Is de les eenmaal begonnen, dan gaan we het onderwijs voorzetten in online vorm. Net zoals voorheen, tijdens de eerste lockdown.
In principe gaan we er vanuit dat iedereen het online aanbod volgt. We doen ons best ons aan te passen aan de situatie en jullie zoveel mogelijk van dienst te zijn en zo goed mogelijk les te geven binnen de beperkingen. We maken daarbij onderscheid tussen de opleiding en de cursussen:

Voor de cursussen bekijken we per cursus of deze gegeven kan worden. Als het online mogelijk is, zullen we dat doen. Als we de cursus niet online kunnen geven, zullen kijken of we voor hiervoor een oplossing vinden. Deze beslissing wordt in nauw overleg met de docenten genomen en geldt voor alle inschrijvingen van de betreffende cursus.


Beoordelingen, tentamen en eindexamen
Datum: 04-2020

Gezien de huidige situatie wijkt de Academie af van de huidige procedures en regelingen.

Beoordelingen

Voor de basis- en dagopleidingen zal de docent jullie beoordelen op het einde van het trimester. Gezien de bijzondere vorm van onderwijs die we nu geven zal het uitvoeren van de opdrachten leidend zijn hierin. Het bindend studieadvies, op het eind van het jaar, wordt gebaseerd op het volgen van de lessen en maken van de opdrachten. Als je de online lessen niet volgt en de opdrachten niet maakt, kan dat dus een negatief studieadvies tot gevolg hebben.

Tentamen

De wijze van benoeming van de commissie zal niet per vergadering gebeuren maar per rondvraag. De directeur zal de commissie benoemen.

Afhankelijk van het feit of en hoe het onderdeel modeltekenen uitgevoerd kan worden zal een besluit vallen over de datum van het tentamen. Mogelijk kan ook besloten worden dit onderdeel te laten vallen.

Eindexamen

De wijze van benoeming van de jury zal niet per vergadering gebeuren maar per rondvraag.  De directeur zal de commissie benoemen.

Voor het tentamen zal het nodig zijn de werken fysiek te beoordelen. Afhankelijk van het feit of en hoe dit uitgevoerd kan worden, zal een besluit vallen over de einddatum. Mogelijk wordt de expositie en diploma-uitreiking verplaatst naar begin september.

Hoe gaat het met de Academie in deze crisis?

Voor dit academiejaar schatten wij in dat we een groot deel van de geplande omzet missen, door het niet doorgaan van Masterclasses en cursussen.

De lasten zoals personeelskosten, huisvesting, afschrijvingen, leskosten, secretariaat en acquisitie blijven doorgaan. Afhankelijk hoe we met deze situatie kunnen omgaan zullen er extra kosten gemaakt worden. Kortom, ook wij hebben het moeilijk en zullen dit Academiejaar misschien met een verlies afsluiten.

Wij willen met al deze maatregelen en online lessen tot het eind van dit academiejaar aan jullie les blijven geven. We willen dat de studenten aan de opleidingen zich volgend jaar weer kunnen inschrijven. Daar willen we ook garant voor staan.

De Academie is een Stichting zonder winstoogmerk en het is niet duidelijk of de Academie van overheidswege steun kan ontvangen. We hopen in een volgend Academiejaar zich wel weer voldoende nieuwe studenten aanmelden. We hebben jullie hulp dan ook hard nodig!

Tot slot

We zijn erg blij met alle hartverwarmende berichten die we van leerlingen en docenten mogen ontvangen. Het is voor iedereen een moeilijke tijd, waarin we ons moeten aanpassen en moeten werken binnen een onzekere situatie. Het is fijn te merken dat er binnen de Academie zoveel saamhorigheid is en iedereen zijn best doet er het beste van te maken. Dank daarvoor!


Corona update – academie (voorzichtig) weer open

‘Stap voor stap’
Datum: 13-05-2020

Lees mee met onze stappen om het academiejaar te verlengen en studenten verschillende opties te bieden:

 1. Het beperkt en op afspraak openstellen van de academie als werkplaats vanaf 19 mei t/m 30 mei tijdens je lestijden.
 2. Het geven van fysiek onderwijs vanaf 2 t/m 28 juni voor alle cursussen en opleidingen (niet voor de theorievakken in het dagonderwijs). Tot 31 mei wordt nog steeds, zoals nu, onderwijs op afstand gegeven.
 3. Het annuleren van de zomeracademie in juni. Deze is verplaatst naar augustus. Bekijk hier alle zomercursussen.
 4. In september begint het nieuwe schooljaar en wordt les gegeven in de academie. Eventueel met 1,5 meter afstand.

 

Werkplaats

We bieden vanaf 19 t/m 30 mei de mogelijkheid voor studenten om zelfstandig in de academie te werkenOp aanvraag.

Dit organiseren we binnen de lestijden dat je normaal les hebt. Wij maken een schema met de aanmeldingen die we krijgen. Er mogen 30 mensen tegelijk in de academie zijn, en we gaan met max 6 tot 8 mensen per lokaal werken. Mail naar secretariaat@wackersacademie of je dit wil, en wanneer. (Wat is jouw les, wanneer en hoe laat.)

Vol is vol, je krijgt per mail te horen of en wanneer je mag komen.

Wanneer?

Het gaat om de laatste twee weken van mei. Er zijn een paar vrije dagen ivm Hemelvaart en Pinksteren, daarom is het aantal dagen beperkt:

Week 1: werkplaats op dinsdag 19 mei en woensdag 20 mei
Week 2: werkplaats op maandag 25 mei t/m zaterdag 30 mei

Lessen verlengd in juni

Deze lessen (met aanwezigheid van docent, in de academie) zijn een aanvulling op het schooljaar, dat houdt in dat het laatste trimester gewoon in mei wordt afgesloten, net als alle cursussen. De verlenging is een extra aantal fysieke lessen, waarvoor docenten nieuwe opdrachten verzinnen. Docenten en studenten zijn niet verplicht, en afhankelijk van het animo, gaan wij bekijken of een les gegeven wordt, en hoe.

Als je binnen een week niets laat horen aan je docent, gaan we ervan uit dat je geen les wil in juni.

 • Geef bij je docent aan of je deze extra lessen zou willen volgen. Je docent geeft uiteindelijk aan ons door hoe groot zijn groep is. Wij laten dan weten hoe en of de les gegeven kan worden.

 

Het kan zijn dat je om de week les en een opdracht krijgt. Er zal een protocol opgesteld worden in verband met het gebruik van het gebouw, sanitair, ‘verkeersruimtes’, hygiëne en 1,5 meter afstand.

Het kan ook zijn dat door de beperkingen je les krijgt van een andere docent of het lesprogramma wordt aangepast. Studenten hoeven niet te betalen voor deze extra lesmaand.

Belangrijk:
Al deze plannen zijn onder voorbehoud en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Mochten de richtlijnen van het RIVM weer strenger worden, dan houden we daar natuurlijk rekening mee. Ook hangt het verzorgen van lessen af van docenten, en of deze bereid zijn om dit te doen.

corona stappenplan afb

Je kunt het stappenplan ook downloaden als PDF.