Informatie over het STAP-budget

Werkzoekenden en werkenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal 1000 EUR aanvragen voor scholing en ontwikkeling. STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie. Met het STAP-budget wil de overheid mensen helpen om zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan waardoor zij meer kansen hebben om hun baan te houden of om een nieuwe baan te vinden. Dus alleen scholing gericht op het versterken van de arbeidsmarktpositie kan worden gefinancierd kan worden door het STAP-budget.

Dit betekent dat voor de cursussen die de Wackers Academie aanbiedt geen STAP-budget aangevraagd kan worden.

Mogelijkerwijs zou er voor de Dagopleiding en de Basisopleiding wel een STAP-budget aangevraagd kunnen worden, aangezien deze scholing beroeps-specifieke vaardigheden onderwijst aan mensen met een professionele ambitie of professionals op het gebied van de opleiding. De Wackers Academie is momenteel bezig dit te realiseren.