Geschiedenis

De Wackers Academie is opgericht door Ruudt Wackers. Ruudt Wackers hield zich al tijdens zijn eigen studie aan de Rijksacademie te Amsterdam bezig met kunstonderwijs. Algemene basiskennis van het tekenen, schilderen en beeldhouwen moest volgens hem op de eerste plaats van een opleiding staan. Hij richtte in 1983 de Wackers Academie op omdat het klassieke kunstonderwijs op de gesubsidieerde kunstacademie uit de mode raakte. Het was daar vooral om vernieuwing en aansluiting bij heersende tendensen te doen. Ruudt Wackers wist dat alle grote vernieuwers uit de 20ste eeuw een gedegen en klassieke opleiding hadden genoten. De eerste jaren kreeg de Wackers Academie weinig aandacht. Nu het tij gekeerd lijkt en figuratie een nieuwe opleving kent is de Wackers Academie uitgegroeid tot de plek voor klassiek kunstonderwijs in Nederland.

Ruud Wackers

Een stukje geschiedenis – Beïnvloed door de meesters
Kunstenaars worden nog vaak beschouwd als getalenteerde persoonlijkheden. Maar net als in elk ander vak moeten talenten getraind worden en is de basis hetgeen wat de meeste aandacht vraagt. Vroeger werd de basis bestudeerd door een leerling bij een meester kunstenaar in het atelier. Ongeacht het talent begon de leerling zijn opleiding door het atelier schoon te maken, verf aan te maken en veel te kijken. Daarna mocht hij voorzichtig een achtergrond schilderen. Het was een grondig en lang leerproces – in het boek Rembrandt van Jan Mens wordt gesproken van periodes van zes tot acht jaar. Een Florentijnse bestuurder en Mecenas uit het huis De Medici zei eens tegen Michelangelo: “Gij moet eerst kunnen tekenen en het materiaal beheersen, wilt gij zelfs een stuk marmer kunnen beoordelen.”